Incoterms

Het is dan belangrijk om met de zakenpartner belangrijke afspraken te maken

over het transport van de lading.


Daarom is het belangrijk om vooraf een Incoterm af te spreken


Er zijn een aantal verschillende Incoterms, elk met hun eigen verplichtingen

voor de verkoper en de koper.

Elke Incoterm vertelt de exacte verdeling tussen de verplichtingen van de verkoper

en de verplichtingen van de koper van de goederen.

Wat zijn Incoterms

Incoterms staat voor International Commercial Terms. Het zijn standaard internationale afspraken betreft alle kosten en het risico van het transport

van goederen en beschrijft ook de rechten en plichten. De Incoterms beschrijven de verantwoordelijkheden van exporteurs en importeurs bij de

afwikkeling van zendingen en de overdracht van aansprakelijkheid in verschillende stadia van de betreffende transactie. 


Bij (internationaal) handelen komen er heel veel verschillende soorten kosten kijken. Denk aan de kosten voor het transport, de kosten

voor het laden en lossen van de goederen, belastingen voor het invoeren en uitvoeren van goederen en eventuele verzekeringen.


Het verschilt per Incoterm welke partij er verantwoordelijk is voor welke kosten.

De laatste versie dateert uit 2020.

EXW - Ex Works

- Bij EXW is de koper verantwoordelijk voor bijna het hele transportproces en kosten

- De verkoper zorgt ervoor dat de goederen beschikbaar zijn voor de koper

- De risico overdracht vindt plaats in het pand van de verkoper waar de koper de goederen op komt halen

FCA - Free Carrier

- Bij FCA is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen bij de transporteur van de koper 

- De verkoper zorgt voor alle kosten en documenten voor het uitvoeren van de goederen

- De risico overdracht vindt plaats op het moment dat de transporteur van de koper de goederen in ontvangst neemt. 

CPT - Carriage Paid To

- Bij CPT is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het transport tot aan de vervoerder van de koper

- De verkoper zorgt voor alle kosten en documenten voor het uitvoeren van de goederen

- De risico overdracht vindt plaats op het moment dat de goederen bij de eerste vervoerder aangekomen zijn.

CIF - Cost Insurance and Freight

- Bij CIF is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan boord van het afgesproken schip

- De verkoper betaalt dit vervoer en is verplicht om een verzekering te regelen met minimaal een minimumdekking 

- De risico overdracht vindt plaats zodra de goederen op het schip geleverd zijn. 

FOB - Free On Board

- Bij FOB is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan boord van het afgesproken schip

- De verkoper zorgt voor alle kosten en documenten voor het uitvoeren van de goederen

- De risico overdracht vindt plaats zodra de goederen op het schip geleverd zijn. 

FAS - Free Alongside Ship

- Bij FAS zijn alle risico’s en kosten van het vervoer voor de verkoper totdat de goederen naast het afgesproken schip op de kade geleverd zijn

- Vanaf dat moment is de koper verantwoordelijk voor de goederen en het verdere vervoer ervan

- De overdracht van risico vindt plaats op het moment dat de goederen naast het schip geleverd zijn door de verkoper

CFR - Cost and Freight

- Bij CFR is de verkoper verantwoordelijk voor het leveren van de goederen aan boord van het afgesproken schip

- Zodra de goederen aan boord zijn, draagt de koper alle verantwoordelijkheden voor de goederen en de rest van het transport

- De overdracht van risico vindt plaats zodra de goederen op het schip zijn. 

CIP - Carriage And Insurance Paid

- Bij CIP is de verkoper verantwoordelijk voor het regelen van het transport tot aan de afgesproken plaats van bestemming

- De verkoper is verplicht om een verzekering af te sluiten 

- De overdracht van risico vindt plaats zodra de goederen bij de transporteur van de koper aangekomen zijn.

DAP - Delivered At Place

- Bij DAP is de verkoper verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan 

- De verkoper regelt alles rondom het uitvoeren van de goederen

- De koper is verantwoordelijk voor de inklaring en eventuele toepasselijke lokale belastingen of invoerrechten.

- De overdracht van risico vindt plaats zodra de goederen klaar zijn om te lossen op de plaats van bestemming. 

DPU - Delivered At Place Unloaded

- Bij DPU is de verkoper verantwoordelijk voor het hele transportproces en de kosten

- Ook is de verkoper verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de afgesproken plaats van bestemming

- De overdracht van risico vindt plaats zodra de verkoper de goederen gelost heeft op de plaats van bestemming

DDP - Delivered Duty Paid

- Bij DDP is de verkoper verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan 

- De verkoper draagt ook het risico tijdens het transport van de goederen 

- De risico-overgang vindt plaats zodra de goederen op de plaats van bestemming gelost kunnen worden.

- De verkoper is verantwoordelijk voor het regelen van het afleveren van de goederen op de genoemde plaats

- De verkoper is ook verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten (import- en exportdocumenten) en alle toepasselijke belastingen en heffingen


Aangezien de koper pas verantwoordelijk is vanaf het lossen van de lading is er niet echt sprake van een overgang van

risico oftewel het critical point. Zoals aangegeven kan het voor de koper moeilijk zijn om precies op het juiste moment te

lossen op plaats van bestemming, dus kan dit worden gezien als het critical point wanneer DDP als Incoterm wordt gehanteerd.


Belangrijk is dus om de benodigde middelen om te lossen als verkoper goed te communiceren om problemen te voorkomen.